VISI & MISI

Visi

“Ke arah membina Modal Insan Yang Celik 3M”Misi

“ Memulihkan murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan kemahiran 3M

melalui pelbagai kaedah dan alternatif berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.”

24 Julai 2010

Kelas Matematik

 latihan matematik ( addition within regrouping)

murid sedang  menyalin soalan di papan tulis

 kena kira dengan betul.