VISI & MISI

Visi

“Ke arah membina Modal Insan Yang Celik 3M”Misi

“ Memulihkan murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan kemahiran 3M

melalui pelbagai kaedah dan alternatif berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.”

24 Julai 2010

Bahan-bahan ABM

kad tetingkap suku kata

Bacaan bergred

membatang suku kata KVK + KVK

Perkataan KVK bergambar