VISI & MISI

Visi

“Ke arah membina Modal Insan Yang Celik 3M”Misi

“ Memulihkan murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan kemahiran 3M

melalui pelbagai kaedah dan alternatif berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.”

25 Julai 2010

sudut-sudut

Sudut Bahasa Malaysia


sudut pengamatan

sudut matematik
24 Julai 2010

Bahan-bahan ABM

kad tetingkap suku kata

Bacaan bergred

membatang suku kata KVK + KVK

Perkataan KVK bergambarKelas pemulihan

Keadaan kelas pemulihan

keadaan ruang yang sempit

sudut bacaan murid

Kelas Matematik

 latihan matematik ( addition within regrouping)

murid sedang  menyalin soalan di papan tulis

 kena kira dengan betul.