VISI & MISI

Visi

“Ke arah membina Modal Insan Yang Celik 3M”Misi

“ Memulihkan murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan kemahiran 3M

melalui pelbagai kaedah dan alternatif berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.”

24 Julai 2010

Kelas pemulihan

Keadaan kelas pemulihan

keadaan ruang yang sempit

sudut bacaan murid