VISI & MISI

Visi

“Ke arah membina Modal Insan Yang Celik 3M”Misi

“ Memulihkan murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan kemahiran 3M

melalui pelbagai kaedah dan alternatif berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.”

05 Ogos 2010

PROGRAM LINUS DALAM PEMULIHAN KHAS

     Program LINUS dalam Pemulihan Khas telah dilaksanakan bermula 22 Mac 2010 seperti dalam perancangan yang telah ditetapkan pada setiap tahun. Program khas untuk Tahun Satu ini adalah aktiviti sampingan Pemulihan Khas bagi membantu murid-murid yang masih tidak dapat mengenal huruf abjad a hingga z. Sebelum tahun 2010 program ini dirancang sebagai program sampingan KIA2M. Program ini dijalankan hanya untuk kemahiran membaca dan menulis.
     Pada awal program ini , beberapa aktiviti telah dirancang mengikut kebolehan murid. Diantaranya :

Asas Bahasa Malaysia

1. mencantumkan titik-titik mengikut alunan garisan yang ada kaitan dengan abjad.
2. membentuk abjad daripada mudah kepada sukar.
    contoh : huruf o, c, e, a,
3. memperkenalkan suku kata kv bersama huruf-huruf abjad yang lain.

UJIAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS

Murid-murid yang mengikuti Program Pemulihan Khas akan diberikan ujian khas setiap 3 bulan . Ujian -ujian ini diberikan untuk menilai penguasaan kemahiran asas setelah mengikuti pembelajaran di dalam kelas.
Bulan Mac - Ujian IAP2M (Instrumen Aras Penguasaan 2 M (menulis dan membaca)


- Ujian asas Matematik (asas tambah & tolak )


- Ujian KIA2M/LINUS


(laporan dianogsis untuk sekolah)


Bulan Jun


- Ujian IPP2M (Instrumen PenilaianPenguasaan 2M (menulis dan membaca)


- Ujian Matematik


(Laporan ujian di hantar ke Jabatan Pelajaran dan Pelepasan murid)


Bulan September - Ujian seperi bulan Mac
Bulan November - Ujian seperti bulan Jun


Skor markah


45 hingga 65 - Telah menguasai kemahiran asas
11 hingga 44 - Belum menguasai kemahiran asas
0 hingga 9 - Pemeriksaan Doktor Pakar untuk mendapatkan pengesahan murid lambat pembelajaran dan menerima pendidikan di dalam Kelas Pendidikan Khas.PEMILIHAN MURID MENGIKUTI PROGRAM PEMULIHAN KHAS


Pemilihan murid berdasarkan kepada beberapa kateria yang telah di tetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Unit Pendidikan Khas. Murid-murid ini biasanya diambil dari kalangan murid-murid Tahun Dua dan Tahun Tiga yang mempunyai masalah tidak menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

Bagi murid-murid Tahun Dua , pemilihan berdasarkan ujian KIA2M yang diuji untuk murid Tahun Satu pada akhir tahun. Murid-murid yang gagal dalam ujian KIA2M ini secara automatik adalah calon murid Pemulihan Khas di Tahun Dua .


Murid Tahun Dua yang mengikuti Kelas Pemulihan Khas diberi ujian IPP2M sebagai ujian saringan untuk pelepasan dari mengikuti Program Pemulihan Khas. Sekiranya gagal ujian ini murid tersebut mestilah mengikuti Program Pemulihan Khas di Tahun Tiga.


Murid-murid yang gagal dalam peperiksaan PKSR (Bahasa Melayu dan Matematik) adalah juga dicalonkan murid Pemulihan Khas.

25 Julai 2010

sudut-sudut

Sudut Bahasa Malaysia


sudut pengamatan

sudut matematik
24 Julai 2010

Bahan-bahan ABM

kad tetingkap suku kata

Bacaan bergred

membatang suku kata KVK + KVK

Perkataan KVK bergambarKelas pemulihan

Keadaan kelas pemulihan

keadaan ruang yang sempit

sudut bacaan murid

Kelas Matematik

 latihan matematik ( addition within regrouping)

murid sedang  menyalin soalan di papan tulis

 kena kira dengan betul.